Etusivu > Kuulutus WHD Gårdin ranta-asemakaava

Kuulutus

WHD Gårdin ranta-asemakaava 

Mäntyharjun kunnassa on vireillä ranta-asemakaavan laatiminen WHD Gårdin alueelle. Kaavaa laaditaan tilojen Mattila 507-420-9-0 ja Honkala 507-420-2-51 osa-alueille.
 
Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 18.10.2016 § 62 hyväksynyt ranta-asemakaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosasiakirjat. Asiakirjat pidetään MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 10.11.-11.12.2016 välisenä aikana Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus.
 
Nähtävilläolon aikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää huomautus kaavaluonnoksesta. Sen voi toimittaa osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@mantyharju.fi.
 
10.11.2016
 
MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta