Etusivu > Maankäytön lyhytkestoiset suunnittelutyöt puitejärjestelynä

Hankintailmoitus

Mäntyharjun kunta teettää konsulttityönä erilaisia ja eritasoisia maankäytön suunnittelutehtäviä.Tehtävät vaihtelevat asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista yleiskaavojen ja kaavamuutosten laadintaan. Lisäksi teetetään tarpeen mukaan erilaisia kaavoihin ja maankäytön muihin suunnitelmiin liittyviä selvityksiä ja muita asiantuntijatehtäviä sekä niiden täydennyksiä.

Tarjouskilpailun lopputuloksena muodostetaan puitejärjestely, jonka perusteella hankintayksikkö tulee hankkimaan maankäytön suunnittelupalvelua maankäyttöhankkeiden toteuttamisesta. Puitesopimuksen perusteella voidaan jatkossa tehdä hankekohtaisia toimeksiantosopimuksia maankäytön suunnittelutehtävistä.

Tarjoukset on toimitettava 13.5.2013 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet tarjouspyyntöasiakirjoista.

Tarjouspyyntöasiakirjat on ladattavissa alla olevista linkeistä.

Tarjouspyyntö

Liite1 Tarjouslomake

Liite 2 Puitesopimusmalli

Liite 3 Henkilöryhmittely

Tällä sivulla julkaistaan tarjouspyyntöä koskevat 3.5.2013 mennessä sähköpostitse toimitetut kysymykset ja niihin vastaukset. Vastaukset julkaistaan 7.5.2013 mennessä.

Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, www.hankintailmoitukset.fi

KYSYMYKSET

Kysymys: Tarjouksen esitystavasta. Onko tarjouspyynnön liitteenä 1 oleva tarjouslomake tarkoitus olla itse tarjousteksti, jolloin kaikki muu tulee tarjouslomakkeen liitteeksi? Onko tarjoajilla lupa käyttää omia tarjouspohjiaan?

Vastaus: Tarjoajan tulee tehdä tarjous tarjouspyynnön liitteenä toimitetulla tarjouslomakeella (Liite1). Tarjouslomakkeella tulee antaa kaikki tarjouslomakkeessa edellytetyt tiedot. Tarjouslomakkeen liitteenä ei ole sallittua toimittaa mitään muuta ylimääräistä materiaalia kuin tarjouslomakkeessa pyydettyjä liitteitä.