Etusivu > Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvointikysely

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvointikysely

Asuinkunnassamme kerätään tietoa lapsiperheiden lasten, nuorten ja vanhempien hyvinvoinnista ja palvelujen riittävyydestä lakisääteisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämistä varten.


Lastensuojelulain 12 §:n mukaisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännön toteuttajille aiempaa parempi kokonaiskäsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista voimavaroista. Hyvinvointisuunnitelma on hyväksyttävä valtuustossa ja tarkistettava vähintään kerran neljässä vuodessa sekä otettava huomioon joka vuosi laadittaessa kunnan talousarviota ja taloussuunnitelmaa sekä muita strategioita.


Lasten ja nuorten hyvinvointi suunnitelmassa asetetaan koko kunnan yhteiset valtuustotason päämäärät. Yleisenä kunnan päämääränä tulee olla mm. se, että kunnassa asuu hyvinvoivia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään ja että kunnan hyvinvointipolitiikka toteutuu yhteisten suunnitelmassa päätettyjen tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelmalla on myös konkreettinen tehtävä; se sisältää toimet ja kehittämisehdotukset eri vuosille eli konkreettisen toteuttamisohjelman.


Sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa oman kuntasi lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämiseen sekä lapsiperheiden hyvinvointistrategiaan vastaamalla vanhempien, nuorten ja lasten hyvinvointikyselyihin.
Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu nimettömästi, aikaa siihen kuluu noin 10 -15 minuuttia.

Kysely lapsiperheiden vanhemmille
Nuorten kysely
Lasten kysely