Etusivu > Kallaveden Riinin ja Itä-Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus sekä Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Pitkäjärven alueella

Kallaveden Riinin ja Itä-Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa Kallaveden Riinin ja Itä-Korpijärven ranta-asemakaavojen muutoksen ja laajennuksen kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 15.10.-15.11.2013 väliseksi ajaksi.

Kaavamuutos- ja laajennusalue sijoittuu Kallaveden alueella Kallaveden etelärannalle neljään eri kortteliin tiloilla Riini 59:27 Kyttälän kylässä ja Haapaniemi 3:38 Lyytikkälän kylässä, sekä Itä-Korpijärven eteläisessä osassa kaakkoiselle rannanosalle kahteen eri kortteliin tilalla Pekkola 11:74 Halmeniemen kylässä. Tarkemmat kaavamuutos- ja laajennusalueiden sijainnit selviävät kaava-asiakirjoista.

Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos
Pitkäjärven alue

Mäntyharjun kunnassa on tullut vireille Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos, joka koskee Outilan kylässä Pitkäjärven alueella tilaa Outinen 2:140. Muutos liittyy Pitkäjärven rakennusoikeuden siirtämiseen muille saman maanomistajan ranta-alueille.

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa Länsiosan rantaosayleiskaavan muutoksen (Pitkäjärven alue) osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosasiakirjat MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 15.10.-15.11.2013 väliseksi ajaksi.

 

Asiakirjat ovat em. aikana nähtävänä Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus > Kaavoja vireillä.
Nähtävilläoloaikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutuksensa kaavaehdotuksesta ja mielipiteensä kaavaluonnoksesta kirjallisesti osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostilla kirjaamo@mantyharju.fi.


2.10.2013

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta