Etusivu > Kuulutus Länsiosan rantaosayleiskaavan muutosehdotus Pitkäjärven alue

Kuulutus

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOSEHDOTUS
Pitkäjärven alue

Mäntyharjun kunnassa on vireillä Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos, joka koskee Outilan kylässä Pitkäjärven alueella tilaa Outinen 2:140. Muutos liittyy Pitkäjärven rakennusoikeuden siirtämiseen muille saman maanomistajan ranta-alueille.

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa Länsiosan rantaosayleiskaavan muutoksen (Pitkäjärven alue) kaavaehdotusasiakirjat MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 1.6.-1.7.2014 väliseksi ajaksi.

Asiakirjat ovat em. aikana nähtävänä Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus > Kaavoja vireillä
Nähtävilläoloaikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutuksensa kaavaehdotuksesta kirjallisesti osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostilla kirjaamo@mantyharju.fi.


23.5.2014

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta