Etusivu > Kuulutus Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaavan muutoksesta

Kuulutus

Mäntyharjun kunnassa on tullut vireille Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaavan muutos, joka koskee Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-aluetta. Kaavamuutosalue sijaitsee Saarvan järven Likalahden itärannalla Matinniemessä kuntakeskuksesta pohjoiseen. Kaavamuutosalueen maanomistaja on Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä.

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 30.9.2014 § 42 hyväksynyt yleiskaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosasiakirjat. Asiakirjat pidetään MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 3.11.-2.12.2014 välisen ajan Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus > Kaavoja vireillä

Nähtävilläoloaikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää huomautus kaavaluonnoksesta. Sen voi toimittaa osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@mantyharju.fi.

Kaavamuutosta laatii Karttaako Oy, DI Jarmo Mäkelä, jarmo.makela@karttaako.fi, puh. 0400 220 082.


MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta