Etusivu > Maa-aineslupahakemus/Kiepin maa-ainesalue

KUULUTUS

Urpo Heikkilä hakee Mäntyharjun rakennuslautakunnalta maa-aineslain mukaista maa-ainesten ottolupaa  Mäntyharjun kunnan Särkimäen  kylässä tilalle Kieppi  RN:o 3:220.  Alue sijoittuu Poitin teollisuusalueen itäpuolelle, noin 3 km etäisyydelle Mäntyharjun keskustasta. Tilan omistaa Niilo Pylkkänen.

Maa-aineslupaa haetaan kallioainesten ottamiselle joita on tarkoitus käyttää rakentamisen ja kunnossapidon tarpeiden tyydyttämiseen. Ottotoiminnan aikana/toiminnan lakattua ottoalueesta on tarkoitus tehdä maa-ainesterminaali tai varastointialue.  Ottoalueen pinta-ala on n. 2,6 ha ja kallioainesten kokonaisottomääräksi on ilmoitettu 180 000 m³ktr.  Ottamislupaa haetaan 10 vuodeksi.

Kirjalliset huomautukset ja muistutukset lupahakemuksesta tulee toimittaa 11.2.2016 mennessä os. Mäntyharjun kunta, rakennuslautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju.

Lupahakemus liitteineen on nähtävillä 12.1.-11.2.2016 välisenä aikana Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä, os. Asematie 3, Mäntyharju, avoinna ma-pe klo. 9-15. Lisätiedot; rakennustarkastaja Asko Patjas, p. 0400 155 000, asko.patjas@mantyharju.fi.

Mäntyharju 12.1.2016

MÄNTYHARJUN KUNTA

Rakennuslautakunta