Etusivu > Kuulutus Länsiosan rantaosayleiskaavan muutokset 2016

Kuulutus

Mäntyharjun kunnassa on tullut vireille rantaosayleiskaavan muutos, joka koskee 32 pienialaista osa-aluetta kunnan Länsiosassa. Kaavamuutosten tavoitteet ovat hyvin pitkälle sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan (hyväksytty 29.3.2007) tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa. Kyseessä olevat muutokset ovat pääosin teknisluonteisia korjauksia tai rakennuspaikkojen siirtoja/ käyttötarkoituksen muutoksia. Kaavamuutosalueen maanomistajia ovat yksityiset maanomistajat.

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 26.4.2016 § 24 hyväksynyt yleiskaavan muutoksia koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosasiakirjat. Asiakirjat pidetään MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 27.10.-27.11.2016 välisenä aikana Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus.

Nähtävilläoloaikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää huomautus kaavaluonnoksesta. Sen voi toimittaa osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@mantyharju.fi.

27.10.2016

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta