Etusivu > Lukulumous -lukudiplomin suorittamiset aloitettu Mäntyharjun alakouluissa

Lukudiplomi on uusi väline kirjallisuuden opetukseen Mäntyharjun alaluokilla. Lukulumous-lukudiplomi on Mäntyharjun kirjaston perustama ja sen on rahoittanut ELY-keskus. Diplomien suorittamisen ja lukemisen lumouksen pariin voi tutustua osoitteessa www.lukulumous.fi.

Diplomien suorittamisen ottavat käyttöön luokissaan ne alaluokkien opettajat, jotka kokevat diplomin hyödylliseksi lisäksi opetuksessaan. Oppilaat suorittavat diplomia pääsääntöisesti vapaa-ajallaan, vain kirjoista annetut tehtävät saatetaan tehdä kouluajalla.

Lukudiplomin tavoitteena on ennen kaikkea innostaa lapsia lukemaan ja vahvistaa heidän lukutaitoaan. Hyvä lukutaito kehittyy vain paljon lukemalla ja muodostaa samalla myös pohjan omalle kirjoittamiselle. Lukudiplomin suorittaja pääsee tutustumaan kirjallisuuteen monipuolisesti, mikä laajentaa oppilaan sanavarastoa ja parantaa ilmaisukykyä. Kirjoihin liittyvät tehtävät opettavat analysoimaan ja antamaan palautetta luetusta tekstistä.

Opettaja antaa oppilaille ohjeet diplomin suorittamiseen ja valitsee lapsen kanssa lapsen omalle tasolle sopivan tavoitteen (Lukuriemu-, Lukuhurma- tai Lukutaikadiplomin). Suorittamisesta oppilas saa jokaisella luokka-asteella diplomin. Vuosien mittaan diplomeja voi kartuttaa jokaiselta luokka-asteelta.

Luettavat kirjat on koottu kirjalistoille. Listoilla on aiheiltaan ja tasoltaan mahdollisimman monipuolisia kirjoja erilaisille lukijoille. Kirjalistoilla on myös paljon vaihtoehtoja - jokaiselle löytyy jotakin.  Eriaiheisia kirjalistoja on jokaisella luokalla kuusi.