Etusivu > Otakantaa.fi - keskustelufoorumi

Otakantaa.fi - keskustelufoorumi

Otakantaa.fi on keskustelufoorumi kansalaisten ja julkishallinnon väliseen vuoropuheluun. Keskustelun avaaminen Otakantaa.fi:ssä tarjoaa mahdollisuuden kansalaisten kuulemiseen osana lainsäädäntö- ja muita hankkeita.

Keskustelun aiheet valikoituvat ministeriöiden lähettämien ehdotusten perusteella. Palvelua ylläpitää oikeusministeriö. Viime vuosina Otakantaa.fi:ssä on järjestetty kansalaiskeskusteluita mm. aselaista, maataloudesta ja ruuantuotannosta. Tänä vuonna pyrimme parantamaan ja monipuolistamaan tarjoamaamme palvelua. Päämäärän saavuttamiseksi toivoisimme yhteistyötä ja uusia keskustelunavauksia ministeriöiltä sekä eri hankkeita valmistelevilta työryhmiltä.

Julkaisemalla keskustelun Otakantaa.fi –sivustolla voit:

 • Saada monipuolisia ja usein hyvin perusteltuja näkökulmia valmisteilla olevaan asiaan
 • Tavoittaa kansalaisia ja näkökulmia, jotka saattaisivat jäädä perinteisen lausuntomenettelyn ulkopuolelle
 • Kuulla kansalaisia suhteellisen helpolla ja vähän aikaa vaativalla tavalla
 • Toteuttaa osaltasi viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevaa lakia


Keskustelun avaaminen Otakantaa.fi:ssä edellyttää:

 • Lyhyen kuvauksen ja kysymysten laatimista keskustelunaiheesta (suomi / ruotsi)
 • Keskustelusta tiedottamista sidosryhmille esim. verkkosivuilla tai sähköpostitse
 • Yhteenvedon laatimista kommenteista keskustelun päätyttyä


Otakantaa.fi -toimitus:

 • Vie uuden keskustelun foorumille
 • Tiedottaa keskustelusta Otakantaa.fi:n uutiskirjeessä ja Facebookryhmässä
 • Vastaa keskustelun moderoinnista
 • Lähettää kommentit keskustelun avaajalle keskustelun päätyttyä
 • Vie kommentit ja yhteenvedon Otakantaa.fi:n arkistosivulle
Keskustelunaiheen esittänyt taho saa osallistua sivustolla käytyyn keskusteluun, mutta Otakantaa.fi:n toimitus ei 
edellytä sitä. Kommentointiajan sulkeuduttua välitämme eteenpäin verkkokeskustelussa esitetyt puheenvuorot
keskustelualoitteen tehneelle ministeriölle, jossa kommenteista laaditaan yhteenveto. Yhteenvetodokumenttia
voi käyttää valmistelutyössä

Palautetta ja kommentteja palvelun toimivuudesta sekä ehdotuksia uusista keskusteluaiheista
voi lähettää Otakantaa.fi:n toimitukselle

Laura Ahokas
laura.ahokas@om.fi
050 520 912