Etusivu > Kuulutus Kallaveden rantaosayleiskaavasta

Mäntyharjun kunnassa käynnistyy kunnan itäosaan sijoittuvan Kallaveden rantaosayleiskaavan laadinta. Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), josta käy ilmi mm. kaavan tarkoitus ja tavoitteet sekä suunnitteluprosessin kulku.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 4.5.-4.6.2012 välisenä aikana. Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus -> Kallaveden rantaosayleiskaava.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman paperiversiota voi tulostaa itse em. internetosoitteesta tai sen saa noutaa kunnantalon yhteispalvelupisteestä.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta joko suullisesti tai kirjallisesti osoitteella, Mäntyharjun kunta, Tekninen lautakunta/Kallaveden rantaosayleiskaava, PL 76, 52701 Mäntyharju.

4.5.2012

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta