Etusivu > Selänniemen ranta-asemakaavan muutos/ kaavaehdotus nähtävillä

KUULUTUS

Selänniemen ranta-asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 3.9.2012 (§ 33) hyväksynyt

Selänniemen ranta-asemakaavan muutoksen kaavaehdotusasiakirjat Poitinniemen kylän (426) tiloilla Vanha-Mäkelä 1:476 (osa) ja Mäntyranta 1:612. Muutos koskee ranta-asemakaavan korttelialuetta nro 5 ja sitä ympäröivää maa- ja metsätalousaluetta.

Kaavaehdotusasiakirjat pidetään MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 21.9.-22.10.2012 välisenä aikana Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus.

Nähtävilläoloaikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksista kirjallisesti osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju.

21.9.2012

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta