Etusivu > Kuulutus osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävilläolosta Peruveden alueella

Kuulutus

Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaavan muutoksen sekä Peruveden alueen ranta-asemakaavan laadintatyöt ovat käynnistyneet ja niitä koskevat MRL 63§:n mukaiset osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) on asetettu nähtäville. Suunnitelmat koskevat rajattua aluetta Mäntyharjun kunnan Pertunmaan kylässä, vitostien pohjoispuolella Koirakiven liittymän ja Suittilahden huoltamon välisellä alueella.

Kaavojen laatijana toimii FCG Oy, Kimmo Hartikainen kimmo.hartikainen@fcg.fi, 040 550 9447.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään nähtävillä 13.11.-13.12.2012 välisen ajan Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmien paperiversioita voi tulostaa itse em. internetosoitteesta tai niitä voi noutaa kunnantalon yhteispalvelupisteestä.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjallisesti osoitteella, Mäntyharjun kunta, Tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju. Kunnan yhteyshenkilö Hanna Alanen, hanna.alanen@mantyharju.fi, puh. 040 730 9984.

13.11.2012

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta