Etusivu > Jätetaksa 1.1.2013

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Mäntyharjun jätetaksasta 1.1.2013 alkaen

Jätelain  78§:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset mm. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen. Jätemaksulla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta isäntäkunnalle aiheutuvat kustannukset. Jätetaksa koskee kunnan vastuulla olevia jätteitä.

Taksaluonnos on nähtävillä Mäntyharjun kunnanviraston yhteispalvelupisteessä osoitteessa Asematie 3, 52701 Mäntyharju  13.12.2012  saakka sekä www.mantyharju.fi / ajankohtaista ja www.kouvola.fi/kymenjatelautakunta.

Taksaluonnoksesta on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävillä oloaikana.
Kirjalliset kannanotot on jätettävä  Kymen jätelautakunnalle 13.12.2012 klo 12.00 mennessä osoitteella:
Kymen jätelautakunta / 
Tekniikka-  ja Ympäristötalo PL 32, 45701 Kuusankoski
tekinenjaymparisto@kouvola.fi

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p. 02061 58143

Kouvolassa  5.12.2012  Kymen jätelautakunta