Etusivu > Kuulutus/ Riinin ja Itä-Korpijärven ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

KUULUTUS

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 3.12.2012 § 57 päättänyt asettaa Riinin ja Itä-Korpijärven ranta-asemakaavojen muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosasiakirjat MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 11.1-11.2.2013 väliseksi ajaksi.

Asiakirjat ovat em. aikana nähtävänä Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus.

Nähtävilläoloaikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää oma mielipiteensä asiasta kirjallisesti osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostilla kirjaamo@mantyharju.fi.

11.1.2013

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta