Etusivu > Turvapuhelinten ja turvahälytysten vastaanottotoiminnan hankinta

MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT

Turvapuhelinten ja turvahälytysten vastaanottotoiminnan hankinta

KYSYMYKSET / KOMMENTIT JA VASTAUKSET

Kysymys: Liite 1 – kohta 2 hälytystenvastaanottotoiminta. Onko ilmoitettu määrä 630 kpl oikein?

Vastaus: Tarkoittaa keskimääräistä hälytysmäärää /kk sisältäen turva- ja ovihälytykset. Kokonaismäärä laskettu ajalta 1.1.2012-30.11.2012.

Kysymys: Kuuluuko GSM-turvapuhelin toimittaa ohjelmoituna vai ohjelmoiko tilaaja laitteen?

Vastaus: Toimintaa aloitettaessa ohjelmoituna ja myöhemmin riittävän perehdytyksen jälkeen (tilaajan puolelta 4-6 hlöä perehdytetty) tilaaja ohjelmoi laitteet itse.

Kysymys: Liite 1 – kohta 5 vastaanottokeskuksen henkilömäärä suhteessa asiakasmäärään Mikä on laskentatapa/kaava?

Vastaus: Tarkoittaa henkilömäärää /työvuoro/110 asiakasta. Hälytyksiä tulee keskimäärin 21/vrk. Liitteessä ilmoitettu henkilömäärä/työvuoro on tilaajan tarkoituksenmukaiseksi katsoma resurssimäärä/työvuoro.

Akuutissa lisähälyttimen tarpeessa esim. asiakkaan kotiutumistilanteessa, palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan lisähälyttimen jo saman päivän aikana (arkisin klo 8-16). 

Kysymys: Eikö vaste-aika ole mielestänne kohtuuton ja rajaava?

Vastaus: Asiakkaan kotiutuessa tarve on yleensä kiireellinen. Palvelun tilaaja ei näe vaste-aikaa kohtuuttomana. 


Turvapuhelimeen tulee tarvittaessa olla mahdollisuus liittää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä esim. imu/puhallus kytkin hälytyksen suorittamista varten. Tarjoukseen tulee sisällyttää erillinen hinnasto GSM -turvapuhelinten lisälaitteista

Kommentti: Erikoiskytkimiä ei laitteisiin ole valmiina kenelläkään valmistajalla.

Vastaus: Palvelun tilaaja pitää tärkeänä, että turvapuhelimeen tulee tarvittaessa olla mahdollisuus liittää lääkinnällisen kuntoutuksen lisälaitteita.


Huolto- ja asennushenkilöstön tulee omata tietoliikenne- ja puhelinasennus ja – verkkotekniikan tuntemusta ja vähintään kahden (2) vuoden kokemusta alan työstä.

Kysymys: Perustelunne tähän? Laitteet käyttävät yleistä puhelin-ja gsm-verkkoa ja ovat maahantuojan huollon ja laitetakuun piirissä.

Vastaus: Tällä halutaan varmistaa huolto- ja asennushenkilöstön laaja-alainen osaaminen.


Tarjouksessa on kuvattava/esitettävä:hälytyskeskuksen kulunvalvontajärjestelmä ja henkilöstön kulunvalvontatavat

Kysymys: Miten yrityksen sisäinen turvallisuusjärjestelmä ja toiminta kuuluvat käsiteltävään tarjouskokonaisuuteen?

Vastaus: Turvapalvelujärjestelmän yksi merkittävä osa-alue on hälytyskeskuksen toimivuus ja tilaaja haluaa varmistaa, että hälytyskeskuksen kulunvalvonta ja turvallisuusjärjestelmä on asianmukaista ja tällä lisätään asiakasturvallisuutta (vrt. tietosuoja asiakastietojen osalta).Tarjouspyynnössä esitettyjen laitteistojen huolto sisältyy laitteistoa koskevaan tarjoushintaan. Korjaus- / huoltotapahtuma toteutuu arkisin klo 8-16. Mikäli huolto ei omasta syystään saavu loppukäyttäjän tiloihin luvatun vasteajan puitteissa, maksaa palveluntarjoaja sanktiota tilaajalle 1500 €. 

Kysymys: Miten 'oma syy' määritellään? Kantanne esim. tilanteeseen missä jokin tuote tai varaosa ei ole tilapäisesti saatavilla?

Vastaus: Omaksi syyksi palvelun tilaaja määrittelee kaiken muun paitsi merkittävät luonnonolosuhteista aiheutuvat syyt. Näkemyksemme mukaan palvelun tarjoaja vastaa siitä, että tarvittavia tuotteita ja varaosia on aina saatavilla.


Hälytyskeskuksessa työskentelevällä henkilöstöllä on terveydenhuollon koulutus ja/tai heillä on vähintään vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä. Henkilöstöllä tulee olla kyky ja riittävät taidot arvioida hälyttävän asiakkaan avuntarvetta.

Kysymys: Ette siis edellytä terveydenhuollon koulutusta ja vuosi kokemusta riittää?  vrt. asentajavaatimukset! Arvioitteko hälytyskeskustoiminnan vähemmän kriittiseksi kuin laitteen asentamisen asiakkaalle vai mistä nämä painoarvo-erot tulevat?

Vastaus: Palvelun ostajana pidämme hälytyskeskuksen henkilöstön osaamista tärkeänä ja tästä syystä tarjouspyynnössä on seuraava teksti: "Henkilöstöllä tulee olla kyky ja riittävät taidot arvioida hälyttävän asiakkaan avuntarvetta". 


 Turvahälytyskeskus ottaa vastaan hälytyksiä kaikista tarjouspyynnössä esitetyistä laitteista ja myös kaikki aktiiviturvapuhelimen kotilaitteen lähettämät hälytykset, esim. poikkeava vireystila ja aktiviteettikäyrät.

Kysymys: Montako Vivago laitetta käytössänne on?

Vastaus: Haluamme optiona varmistaa, että turvahälytyskeskuksella on valmius vastaanottaa hälytyksiä kaikista lisälaitteista.

 

Mäntyharjussa 12.2.2013

Päivi Niiranen

Hoiva- ja hoitotyönjohtaja