Etusivu > Kuulutus/ Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos

Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos

Kaavaluonnosaineiston nähtävilläolo

Mäntyharjun kunnassa on tullut vireille Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos, joka koskee yksityisen maanomistajan aloitteesta tapahtuvaa yhden rakentamattoman rakennuspaikan siirtoa sekä yhden korttelin laajennusta. Kaavamuutos koskee Mäntyharjun kunnan (507) Korpilahden kylän (410) tiloja Nikkilä 3:48 (osa), Apajanniemi 3:52 ja Vaskenkanta 3:53.

Kaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosasiakirjat pidetään MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 5.3.-4.4.2013 välisenä aikana Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla.

Nähtävilläoloaikana alueen maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipide kaavamuutoksesta osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@mantyharju.fi.

5.3.2013

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta