Etusivu > Mäntyharjun museo pilotoi paikallismuseoiden kokoelmanhallintaa Etelä-Savossa

Mäntyharjun museo pilotoi paikallismuseoiden kokoelmanhallintaa Etelä-Savossa

Museo –Mäntyharjun esineellinen muisti on Etelä-Savon maakunnan ensimmäinen sivutoimisesti hoidetun museon kokoelmapoliittinen ohjelma (KOPO). Ohjelma määrittelee museon velvollisuudet kokoelmaa kohtaa. Lisäksi
KOPO:ssa päätettiin Mäntyharjun museon uudet tallennussuunnat, jotka täyttävät myös tallennuksellisen aukon maakunnallisella kartalla että nostavat esille Mäntyharjun kuntaa viime vuosikymmeninä luonnehtineita
ilmiöitä. Mäntyharjun museon uudet tallennuslinjat ovat loma-asunto- ja mökkikulttuuri sekä paikallinen teollisuusperintö.

Mäntyharjun museon kokoelmapoliittinen ohjelma Museo - Mäntyharjun esineellinen muisti hyväksyttiin Mäntyharjun sivistyslautakunnassa 13.3.2013. Ohjelma laadittiin Mäntyharjun museolle kesällä 2012 osana
Museoviraston Paikallismuseotoiminnan kehittäminen -hanketta (PAMU). Aktiivisena toimijana Mäntyharjun museo tarttui Paikallismuseoiden kehittämishankkeen ideahakuun ja Mäntyharjun museo valittiin eteläsavolaiseksi pilottihankkeeksi. Kesän tiiviin työn tuloksena Mäntyharjun museoon valmistui Etelä-Savon maakunnassa ensimmäinen sivutoimisesti hoidetulle museolle laadittu kokoelmapoliittinen ohjelma (KOPO). Kokoelmapoliittisessa ohjelmassa määriteltiin museon suhde kokoelmaansa: siihen kirjattiin museon velvollisuudet kokoelmaa kohtaan sekä kuvailtiin ja määriteltiin kirjallisesti kokoelman arvoluokituksen
perusteet, vastaanoton ja kokoelman hoidon periaatteet.

Museoiden kokoelmien hallintaan liittyvät ongelmat ovat hyvin samanlaisia niin ammatillisissa kuin sivutoimisestikin hoidetuissa museoissa. Ohjelman ensimmäinen osio sisältää katsauksia paikallismuseotoiminnan tilaan Etelä-Savon maakunnassa, Mäntyharjun museon nykytilanteeseen ja kokoelmien sisältöön ja syntyhistoriaan. Kokoelmien sisällön tunteminen on kokoelmien hyvän hallinnan perusta, sillä kokoelmat määrittävät niin näyttelyitä kuin muutakin toimintaa. Ohjelmassa esitellään museon esine-, valokuva-, filmi-, nauhoite- ja arkistokokoelmien muodostuminen ja merkittävimmät osakokoelmat kustakin ryhmästä. Kokoelmanhallinnallisista teemoista tärkeimpiä ovat museoesineiden arvoluokitus ja vastaanotto. Ohjelma toimii myös suunnitelmana museon tulevan vastaanoton ja tallennuksen järjestämiseksi.

KOPO:ssa tehtiin myös linjauksia uusista tallennusalueista yhteistyössä maakuntamuseon ja paikallisten toimijoiden kanssa; keskustelun myötä museon tallennusalueiksi nousivat paikallinen huvila-, mökki- ja
loma-asuntokulttuuri sekä teollisuuselinkeinot, niiden tuotanto ja työkulttuuri. Profiloitumalla näiden teemojen tallentajaksi museo sekä täyttää tallennuksellisen aukon maakunnallisella kartalla että nostaa esille Mäntyharjun kuntaa viime vuosikymmeninä luonnehtineita ilmiöitä.

Työ Mäntyharjun museolla on vasta alussa ja arvoluokitustyötä jatketaan ensi kesänä. Mäntyharjun yli 6000 esineen ja yli 5500 valokuvan kokoelman läpikäyminen on monen vuoden projekti. Museovirastolta on anottu tälle vuodelle harkinnanvaraista valtionapua työn jatkamiseksi.

Mäntyharjun museon kokoelmapoliittinen ohjelma Museo – Mäntyharjun esineellinen muisti on luettavissa liitteineen osoitteessa: http://www.mantyharju.fi/palvelut/180-kulttuuri

Lisätietoja:
Kulttuurisihteeri, Mäntyharjun museo, Anu Yli-Pyky p, 0400 797 944, anu.
yli-pyky@mantyharju.fi
Maakuntamuseotutkija, Savonlinnan maakuntamuseo Jorma Hytönen p. 044 417
4463, jorma.hytonen@savonlinna.fi