Etusivu > Kuulutus maisematyölupahakemuksesta/UPM-Kymmene Oyj Metsä

UPM-Kymmene Oyj Metsä on jättänyt 18.3.2013 päivätyn maisematyölupahakemuksen hakkuiden suorittamiseksi tilalla Sipilä RN:o 4:100 Mäntyharjun kunnan Partsimaan kylässä. Alue kuuluu Herajärven rantakaava-alueeseen.

Toimenpide kohdistuu noin 22 hehtaarin alueelle käsittäen ensiharvennusta (3,1 ha), muuta harvennusta (7,3 ha) ja ylispuidenpoistoa (11,6 ha). Hakkuissa huomioidaan ranta-alueet ja osa siemenpuista jätetään hakkaamatta ns. maisemapuiksi. 

Maisematyölupahakemus on nähtävillä 9.-23.4.2013 Mäntyharjun yhteispalvelupisteessä osoitteessa Asematie 3, 52700 Mäntyharju (avoinna ma-pe klo. 9-15). Nähtävilläoloaikana on alueen maanomistajilla ja niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, mahdollisuus esittää oma mielipiteensä maisematyölupahakemuksesta kirjallisesti osoitteella Mäntyharjun kunta, Rakennusvalvonta, PL 76, 52701 Mäntyharju. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Asko Patjas, puh. 0400 155 000 tai asko.patjas@mantyharju.fi.

Mäntyharju 9.4.2013

MÄNTYHARJUN KUNTA
Rakennusvalvonta