Etusivu > Kuulutus Poitin asemakaavan muutos

KUULUTUS

Poitin asemakaavan muutos

Mäntyharjun kunnassa on tullut vireille asemakaavan muutos, joka koskee Poitin asemakaava-alueen kortteleita 450, 452, 454, 456 ja 459. Korttelit ovat pääosin teollisuusaluetta.

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa Poitin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosasiakirjat MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 5.11.-5.12.2013 väliseksi ajaksi.

Asiakirjat ovat em. aikana nähtävänä Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus > Kaavoja vireillä
Nähtävilläoloaikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnosasiakirjoista kirjallisesti osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostilla kirjaamo@mantyharju.fi.


24.10.2013

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta