Etusivu > Kuulutus 1. Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaavan muutoksen kaavaehdotusasiakirjat 2. Peruveden ranta-asemakaavan kaavaehdotusasiakirjat

KUULUTUS

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta asettaa MRL 65 §:n sekä MRA 19 §:n ja 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 20.12.2013-31.1.2014 väliseksi ajaksi:

1. Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaavan muutoksen kaavaehdotusasiakirjat,
2. Peruveden ranta-asemakaavan kaavaehdotusasiakirjat,

jotka koskevat Mäntyharjun kunnan (507), Pertunmaan kylän (425) tiloja 8:58, 8:92, 8:98, 8:100, 8:101, 12:83, 12:191, 12:192, 12:193 ja 12:219. Kaavoilla suunnitellaan alueen matkailun ja matkailuun liittyvien palvelujen kehittämistä.

Asiakirjat pidetään virallisesti nähtävillä Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus > Kaavoja vireillä. Nähtävilläoloaikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutuksensa kaava-asiakirjoista kirjallisesti osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostilla kirjaamo@mantyharju.fi.


11.12.2013

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta