Etusivu > Poitin asemakaavan muutos (ehdotus)

Poitin asemakaavan muutos

Mäntyharjun kunnassa on tekeillä asemakaavan muutos. Suunnittelualue muodostuu keskustaajaman pohjoisosassa sijaitsevasta Poitin asemakaava-alueen kortteleista 450, 452, 454, 456 ja 459. Korttelit ovat pääosin teollisuusaluetta. Mukana on myös pieni osa yleisen tien alueesta 895:0:4163.

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa Poitin asemakaavan muutoksen kaavaehdotusasiakirjat MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 25.04.-26.05.2014 väliseksi ajaksi.

Asiakirjat ovat em. aikana nähtävänä Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus > Kaavoja vireillä.
Nähtävilläoloaikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutuksensa kaavaehdotusasiakirjoista kirjallisesti osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostilla kirjaamo@mantyharju.fi.


10.04.2014

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta