Etusivu > Kuulutus Jätehuoltomääräykset 1.5.2015 alkaen

Kuulutus

Kymen jätelautakunta

Tiedoksianto


Uudet jätehuoltomääräykset Kymen jätelautakunnan toiminta-alueella.

Kymen jätelautakunta on päätöksellään 16 § 26.3.2015 hyväksynyt jätehuoltomääräykset 1.5.2015 alkaen.
Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi,
Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti.

Nähtävilläpito
Tämä tiedoksianto sekä hyväksytyt Kymen jätehuoltomääräykset pidetään nähtävillä 7.4.-7.5.2015
Kouvolan tekniikka – ja Ympäristötalolla ilmoitustaululla, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski ma-pe
klo 9.00–15.00 sekä jätelautakunnan muiden osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä www-sivuilla.
Tiedoksianto on lisäksi luettavissa Kymen jätelautakunnan internetsivuilla: www.kymenjatelautakunta.fi .

Päätöksen antopäivä
1.4.2015

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kunnallisvalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyy päätöksen liitteenä olevassa muutoksenhakuohjeessa.

Lisätietoja:
Leena Rautiainen
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö
leena.rautiainen@kouvola.fi tai 02061 58143

 

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 26.3.2015.
Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.5.2015 alkaen
Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus