Etusivu > Keskustaajaman asemakaavan muutos/ kaavaehdotus nähtävillä

Keskustaajaman asemakaavan muutos, kaavaehdotus

Mäntyharjun kunnassa (507) on tullut vireille asemakaavan muutos, joka koskee keskustaajaman asemakaava-alueen kortteleita 122 ja 138 sekä kortteleiden läheistä puistoaluetta. Muutos koskee Kyttälän kylän (413) tiloja 7:471, 7:530, 7:531 (osa), 7:669, 7:670, 7:699 ja 12:314 (osa). Kaavamuutoksella käsitellään pääosin teollisuus- ja liikerakentamisen aluetta, puistoaluetta ja pohjoisessa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa aluetta.

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa em. tiloja koskevan Keskustaajaman asemakaavan muutoksen kaavaehdotusasiakirjat MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30.6.-9.8.2015 väliseksi ajaksi. Asiakirjat ovat nähtävänä Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus.

Nähtävilläoloaikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaehdotuksesta muistutus kirjallisesti osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostilla kirjaamo@mantyharju.fi.

30.6.2015

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta