Etusivu > Kuulutus WHD Gårdin yleiskaavaehdotuksesta

Kuulutus

Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus, WHD Gårdin alue

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta (26.4.2016 § 23) on päättänyt asettaa nähtäville Länsiosan rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotusasiakirjat, jotka koskevat WHD Gårdin aluetta tiloilla Mattila 507-420-9-0, Vehkalampi 507-420-2-50 ja Honkala 507-420-2-51 (osa).

Kaavamuutosta ja -laajennusta koskevat kaavaehdotusasiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 13.10.-13.11.2016 välisenä aikana Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus.

Nähtävilläoloaikana alueen maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavamuutoksesta ja -laajennuksesta osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@mantyharju.fi.

13.10.2016

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta