Etusivu > Tiedote / Maalämpökaivon lämmönsiirtoneste

 

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes julkaisivat 8.9.2016 tiedotteen, jonka mukaan useille lämpökaivoasentajille eri puolilla Suomea on toimitettu väärää Eurolpro-nimistä lämmönsiirtonestettä vuosina 2012-2015. Myös Mikkelin seudulla on joihinkin maalämpöjärjestelmiin saattanut päätyä väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta. Metanolipohjainen lämmönsiirtoneste voi ympäristöön päästessään pilata pohjavettä tai oman ja naapurin kaivoveden. Tämän vuoksi maalämpökaivossa käytetyn lämmönsiirtonesteen laatu on tarkastettava, jos on aihetta epäillä, että lämpökaivoon on päätynyt väärää lämmönsiirtonestettä.

Mikäli epäilet, että kiinteistösi maalämpöjärjestelmässä on virheellistä nestettä, toimi alla olevien ohjeiden mukaan:

  • Älä tutki lämmönsiirtonestettä itse. Ota yhteyttä lämpökaivojärjestelmänne toimittajaan. Lämmönsiirtonesteen alkuperä (myyjä) ja koostumus selvitetään ensisijaisesti toimittajalta. Pyydä selvitys kirjallisena.
  • Epäselvissä tilanteissa lämmönsiirtonesteestä voidaan ottaa näyte, jolla varmistetaan nesteen koostumus. Näytteen ottajan tulee olla alan ammattilainen.

Pohjavesialueilla ja talousvesikaivojen läheisyydessä lämmönsiirtoneste on perusteltua vaihtaa, jos se osoittautuu metanolipohjaiseksi. Vaihto tulee tilata ammattilaiselta, kuten lämpökaivoja toimittavalta yritykseltä, joka toimittaa nesteen vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.

Epäselvissä tapauksissa ympäristöasiantuntijat tekevät arvion siitä, aiheuttaako neste ympäristön pilaantumisen vaaraa, ja onko neste esim. pohjaveden pilaantumisriskin takia vaihdettava. Maalämpökaivon vuodon tunnistaa mm. siitä, että laitteeseen on pitänyt lisätä nestettä.

Tee ilmoitus virheellisestä lämmönsiirtonesteestä ympäristönsuojeluviranomaiselle joko soittamalla numeroon 040 129 4880 tai sähköpostiviestillä osoitteeseen ymparistopalvelut@mikkeli.fi viimeistään 12.12.2016.

Lisätietoja, ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, puh. 044 794 4718 tai Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimisto, puh. 040 129 4880.

Informaatiota maalämpökaivon lämmönsiirtonesteestä / Tukes