Etusivu > Etelä-Savon maakuntakaava vahvistettu

Etelä-Savon Maakuntaliitto

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukainen kuulutus maakuntakaavan voimaantulosta.

 

ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVA VAHVISTETTU

Ympäristöministeriö on 4. lokakuuta 2010 antamallaan päätöksellä vahvistanut Etelä-Savon maakuntakaavan lukuun ottamatta seuraavia vähittäiskaupan suuryksikkömerkintöjä (km): km 11.42 Naiskangas, Pieksämäki, km 5.40 Vehmaa, Juva, km 8.42 Itäportti, Mikkeli ja km 16.42 Länsiportti, Savonlinna. Lisäksi vähäisenä muutoksena muutettiin melualuemerkinnän kuvausta ja suunnittelumääräystä.

Etelä-Savon maakuntakaava korvaa Etelä-Savon seutukaavan lukuun ottamatta ohjeellinen päärata -merkinnällä vahvistetussa seutukaavassa osoitettua Mikkeli - Lahti -rataa (pr 16.207), joka on jätetty seutukaavasta voimaan.

Ympäristöministeriö on määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan päätöksensä mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Ympäristöministeriön vahvistuspäätös on luettavissa Etelä-Savon maakuntaliiton verkkosivuilla osoitteessa www.esavo.fi/maakuntaliitto/maakuntakaava.

Mikkelissä 11.10.2010

Etelä-Savon maakuntahallitus