EtusivuHallinto > Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto

Valtuustopaikat ryhmittäin:

Suomen Keskusta KESK, 9 paikkaa

Kansallinen Kokoomus KOK, 6 paikkaa

Suomen Sosialidemokraattinen puolue SDP, 5 paikkaa

Perussuomalaiset PS, 3 paikkaa

Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat SIT, 3 paikkaa

Suomen Kristillisdemokraatit KD, 1 paikka


Mäntyharjun kunnanvaltuusto 2017 - 2021

Keskustan valtuustoryhmä

Honkanen, Ilpo

Kettunen, Seppo

Lamponen, Markku

Lantta, Sari

Mäenpää, Eveliina (kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja)

Partio, Ismo

Pekkanen, Leena

Penttinen, Aleksi

Ruohoranta, Mika

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Häkkänen, Antti

Häkkänen, Markku (kunnanvaltuuston puheenjohtaja)

Hujanen, Seppo

Jukola, Heta

Karjalainen, Panu

Lopperi, Jaana

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Hartonen, Ari (kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja)

Hämäläinen, Birgit

Kuoksa, Timo

Lyytikäinen, Mikko

Penttinen, Tapani

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Hartonen-Pulkka, Tanja

Hämäläinen, Tapio

Turtiainen, Anssi

Puolueisiin Sitoutumattomien valtuustoryhmä

Huovinen, Markku

Mustonen, Antti

Paasonen, Jani

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Kantola, Eero

 

Kunnanvaltuutettuihin voi olla yhteydessä sähköpostitse. Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)mantyharju.fi

 

Kunnanvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä arkikeskiviikkona klo 18.00 alkaen Valtion virastokeskuksen valtuustosalissa osoitteessa Koulutie 8. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Tiedustelut päätöksistä
Yleishallinto puh. 044 7707 211 hallintosihteeri Arja Leppäkumpu tai asian valmistelija (yhteystiedot näkyvät päätöksestä).

 

Kunnanvaltuuston tehtävä


Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, päättää hallinnon järjestämisen perusteista, päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio, päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta, valita jäsenet kunnan toimielimiin, ellei muuta ole säädetty, päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, valita tilintarkastajat, hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.


Kuntalaki