EtusivuHallinto > Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto

Valtuustopaikat ryhmittäin:

Suomen Keskusta KESK 8 paikkaa
Kansallinen Kokoomus KOK 6 paikkaa
Suomen Sosialidemokraattinen puolue SDP 4 paikkaa
Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat SIT 5 paikkaa
Perussuomalaiset PS 4 paikkaa

 


Mäntyharjun kunnanvaltuusto 2013 - 2016

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Pekkanen, Leena - KESK
Puh. 040 774 1781
leena.pekkanen@mantyharju.fi

Hartonen, Ari - SDP
Puh. 0400 900 001
ari.hartonen@mantyharju.fi

Hartonen-Pulkka, Tanja - PS
Puh. 050 3680 244
tanja.hartonen-pulkka@mantyharju.fi

Honkanen, Ilpo - KESK
Puh. 0400 183 969
ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Hujanen, Seppo - KOK
Puh. 0400 656 391
seppo.hujanen@mantyharju.fi

Huovinen, Markku - SIT
Puh. 044 262 6143
markku.huovinen@mantyharju.fi

Häkkänen, Antti - KOK, 1. vpj.
x
antti.hakkanen@mantyharju.fi

Häkkänen, Markku – KOK
Puh. 0400 654 687
markku.hakkanen@mantyharju.fi

Hämäläinen, Piia - SDP
Puh. 040 5340 483
piia.hamalainen@mantyharju.fi

Hämäläinen, Tapio - PS
Puh. 040 545 8371
tapio.hamalainen@pp1.inet.fi

Kuoksa, Liisa -SDP
Puh. 050 537 4993
liisa.kuoksa@mantyharju.fi

Kuoksa, Timo -SDP
Puh. 050 553 9010
timokuoksa44@gmail.com

Lantta, Sari - KESK
Puh. 040 7087 500
sari.lantta@mantyharju.fi

Lamponen, Markku - KESK
Puh. 0400 775 500
markku.lamponen@veisto.com

Leppäkumpu, Raimo - KESK
Puh. 040 5020 463
raimo.leppakumpu@mantyharju.fi

Rantanen, Raili - SIT
Puh. 040 411 2426
raili.rantanen@mantyharju.fi

Mustonen, Antti - SIT, 2. vpj.
Puh. 0500 540 011
antti.mustonen@mantyharju.fi

Mäntynen, Jenny - PS
Puh. 040 716 1628
jenny.mantynen@mantyharju.fi

Paasonen, Jani - SIT
Puh. 040 545 7420
jani.paasonen@drivex.fi

Paasonen, Matti - SIT
Puh. 0400 169 835
mattitapiopaasonen@gmail.com

Partio, Ismo - KESK
Puh. 040 848 9541
ismo.partio@mantyharju.fi

Ruohoranta, Mika - KESK
Puh. 044 375 3096
mika.ruohoranta@rautia.fi

Suoniemi, Rauno - KESK
Puh. 0400 794 077
rauno.suoniemi@rskonsultointi.fi

Taumala, Taina -KOK
Puh. 0400 578 028
taina.taumala@mantyharju.fi

Torniainen, Liisa - KOK
Puh. 040 540 9687
liisa.torniainen@mantyharju.fi

Turkki, Jarkko - KOK
Puh. 050 348 3394
jarkko.turkki@gmail.com

Turtiainen Anssi - PS
Puh. 0400 678 760
anssi.turtiainen@mantyharju.fi


 

Kunnanvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä arkikeskiviikkona klo 18.00 alkaen Valtion virastokeskuksen valtuustosalissa osoitteessa Koulutie 8. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Tiedustelut päätöksistä
Yleishallinto puh. 044 7707 211 hallintosihteeri Arja Leppäkumpu tai asian valmistelija (yhteystiedot näkyvät päätöksestä).

 

Kunnanvaltuuston tehtävä


Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, päättää hallinnon järjestämisen perusteista, päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio, päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta, valita jäsenet kunnan toimielimiin, ellei muuta ole säädetty, päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, valita tilintarkastajat, hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.


Kuntalaki