EtusivuHallinto > Talous

Talous

Mistä kunnan rahat tulevat, mihin ne menevät ja mitä kaikkea verorahoilla tehdään?

Taloussivuilla on tietoa viimeisimmän talousarvion ja tilinpäätöksen tuloista ja menoista, investoinneista, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä taseet.

Talouspalveluiden tehtävänä on tuottaa kunnan päättäjille ja eri hallintokunnille ajantasaista informaatiota ja luoda edellytykset kunnan talouden, rahoituksen, toiminnan ja strategian hallintaan sekä seurantaan. Talouspalvelut vastaavat myös kunnan hankintatoimesta. Talouspalvelujen alueen päällikkönä toimii talousjohtaja.

Mäntyharjun kunnan Kuntastrategia 2013 määrittelee kunnan talouden ensiarvoisen tärkeäksi palvelujen turvaamiselle. Asiakirjan mukaan kunnan alijäämät pyritään kattamaan ja talous pidetään vakaana. Tasapainoisen talouden seurannan kohteina ovat erityisesti vuosikate, velkaantuneisuus ja maksuvalmius.

Vuonna 2017 Mäntyharjun tuloveroprosentti on 19,75.

Kiinteistövero vuonna 2017

vakituinen asunto

0,50 %

yleinen kiinteistöveroprosentti

1,00 %

rakentamaton rakennuspaikka

3,00%

muut asunnot

1,05 %

Talousarviot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Talousarvio 2014

Tilinpäätökset

Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös 2015

Tilinpäätös 2014

Ostolaskut

Mäntyharjun kunnan ostolaskut käsitellään sähköisesti. Kuntaan saapuvat laskut pyritään saamaan ensisijaisesti verkkolaskuina, tämä nopeuttaa perille tuloa ja käsittelyä sekä säästää kustannuksia.

Maksut ja taksat

Kunnan perimät maksut ja taksat on esitetty kunkin toimialan yhteydessä.

Yhteystiedot

Kunnantalo, II-kerros
Hallintojohtaja Tuomo Penttinen (vastaa myös talousasioista)
puh. 040 5229 055

Pääkirjanpitäjä Eila Lindholm
puh. 044 7707 217

Kirjanpitäjä Anne Pajunen
puh. 044 7707 218

Faksi (015) 7701 212