EtusivuPalvelut > Esiopetus

esiopetus_03

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2015-2016 perusopetuksen yhteydessä Yhtenäiskoulussa, Toivolan ja Kirkonkylän kouluissa 700 tuntia vuodessa. Esiopetus on maksutonta. Mäntyharjun esiopetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Esiopetus alkaa 11.8.2015. Esiopetuksen toiminta -ajat ovat samat kuin perusopetuksessa. Esiopetusaika on neljä tuntia päivässä klo 8.30 - 12.30 viitenä päivänä viikossa. Tähän sisältyy ruokailu, leikki, ulkoilu, retket ja juhlat.

Esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla ja tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen. Esiopetuksen tärkeä oppimismenetelmä on leikki.

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu/Esiopetus

Ryhmässä työskentelee 3 lastentarhanopettajaa ja ryhmäavustajat. Kiertävä erityislastentarhanopettaja vierailee säännöllisesti ryhmässä.

Esiopetuksen työskentelyn aiheet ja teemat poimitaan Hauska matka eskariin - esiopetusaineistosta sekä ajankohtaisista asioista ja lasten mielenkiinnon kohteista. Joustava alku - projektin puitteissa esikoululaiset tekevöät ESIKKO yhteistyötä 1 - 2-luokkien kanssa kerran kuukaudessa tapahtuvissa yhteisissä projekteissa. Yhtenäiskoulun periaatteiden mukaan jokainen eskari saa kummioppilaan perusopetuksen kuudeluokalta. Esikoululaiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan koulun yhteisiin teema- ja juhlapäiviin ym. toimintaan, jotta jatkumo eskarista kouluun olisi mahdollisimman luonnollinen.

Eskarissa opettellaan toimimaan ryhmässä, auttamaan muita ja olemaan ystävä kaikille. Tavoitteena on iloinen oppiminen leikin ja monipuolisen toiminnan avulla. Viikko- ohjelmat ja kuukausikirjeet lähetetään sähköpostilla kotiin. Vanhempia tavataan vuoden mittaan vanhempain-ja perheilloissa.

Eskarin kuulumisia voi lukea osoitteessa www.eskariin.blogspot.com

Kuljetukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä koulutoimistoon, Anja Oinonen p. 044 7707 226.

Esiopetusilmoittautumislomake

Lukuvuoden 2016-2017 esiopetus alkaa 10.8.2016.

Lisätietoja antaa:

  • Mäntyharjun Yhtenäiskoulu/esiopetus, puh. 040 5526 452 / 040 5528 054.
  • Kirkonkylän koulu/esiopetus, puh. 044 7707 245
  • Toivolan koulu, puh. 0440 128 237