Kuulutukset

Kuulutus_Mharju_Tommola Dnro 37 Rajauspaatos_Tommola_ERA240686

Mäntyharjun kunnanvaltuuston kokous on Valtion virastokeskuksen valtuustosalissa 25.6.2018 klo 18.00. Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. Kokouksen tarkaste...

Voit tarkastella rakennustarkastajan myöntämiä lupia (antopäivä 19.6.2018) tästä

KAAVOITUSKATSAUS 2018 Kunnanhallitus on päätöksellään 7.5.2018 § 69 hyväksynyt maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti laaditun kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsaukseen voi tutustua k...

KURKILAHDEN ASEMAKAAVA Tekninen lautakunta on päätöksellään 25.4.2018 § 23 käynnistänyt Kurkilahden asemakaavan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 7.6.-9.7.2...

http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/poytakirja-24-5-2018/

Voit tarkastella Rakennuslautakunnan myöntämiä poikkeamislupia (antopäivä 25.5.2018) tästä

Voit tarkastella Rakennuslautakunnan myöntämiä rakennuslupia (antopäivä 25.5.2018) tästä

Kuulutus ehdotuksesta merkittäviksi tulvariskialueiksi Ehdotus Etelä-Savon tulvariskialueiksi valtakunnallinen_kuulemisasiakirja_SOVA_2kierros_v3  
Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu