Kuulutukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kautta on haettavissa 2.12.2019 -16.1.2020 rahoitusta asumisneuvojatoimintaan, (mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2020 talousarviossa tarkoitukseen ...

Kuulutus meluilmoituksesta Liite kuulutukseen MharjunMoottorikerho

Mäntyharjun kunnanvaltuuston kokous on Valtion virastokeskuksen valtuustosalissa 2.12.2019 klo 18.00. Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja yleisessä tietoverkossa. Kokouksen tarkas...

Voit tarkastella rakennustarkastajan myöntämiä lupia (antopäivä 26.11.2019) tästä

Voit tarkastella rakennustarkastajan myöntämiä lupia (antopäivä 22.11.2019) tästä

  Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 21.5.2019 § 48 hyväksynyt 7.5.2019 päivätyn Woikosken tehdasalueen asemakaavaehdotuksen I. Lautakunnan päätöksellä kaavaehdotusasia...

Mäntyharjun kunnanvaltuuston 3.6.2019 § 34 hyväksymä Kallaveden rantaosayleiskaava on saanut lainvoiman tällä kuulutuksella. Mäntyharju 15.8.2019 MÄNTYHARJUN KUNTA  

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kallaveden rantaosayleiskaavan kokouksessaan 3.6.2019 § 34. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantalolla hallintosihteerin hu...
Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu