Kuulutukset

Pelastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntiin toimitetun kopion lähettämispäivästä lukien seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona virka-aikana. Jos nähtävänä ol...

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 10.12.2019 § 101 Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamista koskevat kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n sekä kokouksessaan...

Aluehallintoviraston päätöksessä nro 70/2012/2 asetetun velvoitteen 2 mukainen esitys Pienen Pyhäveden vesistötarkkailusta, Mäntyharju

Mäntyharjun kunnanvaltuuston 30.3.2020 § 9 hyväksymä Oy Woikoski Ab:n tehdasalueen asemakaava on saanut lainvoiman tällä kuulutuksella. Mäntyharju 20.5.2020 MÄNTYHARJUN KUNTA

KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSESTA Mäntyharjun seurakunta / maisematyölupahakemus puiden kaatamisesta Mäntyharjun kunnan Kyttälän kylässä seurakunnan omistamilla kiinteistöillä taajama-alueel...

Voit tarkastella rakennustarkastajan myöntämiä lupia (antopäivä 18.5.2020) tästä

Voit tarkastella rakennuslautakunnan myöntämiä poikkeamislupia (antopäivä 11.5.2020) tästä

Oy Woikoski Ab:n Voikosken tehtaan toiminnan olennainen muuttaminen

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2020 alkaen. Taksan tekstiosa koskee Kymen jätelautakunnan alueen kaikkia kuntia. Jätemaksutaksan jättee...

Kunnanhallitus on päätöksellään 16.3.2020 § 31 hyväksynyt MRL 7 §:n mukaisesti Mäntyharjun kunnan kaavoituskatsauksen 2019-2020. Kaavoituskatsauksessa on selostettu kunnan kaavoituksen kannalt...
Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu