Kuulutukset

Lainvoima_Kallaveden rantaosayleiskaava

Mäntyharjun kunnanvaltuuston 3.6.2019 § 34 hyväksymä Kallaveden rantaosayleiskaava on saanut lainvoiman tällä kuulutuksella. Mäntyharju 15.8.2019 MÄNTYHARJUN KUNTA  

Voit tarkastella rakennustarkastajan myöntämiä lupia (antopäivä 12.08.2019) tästä

Voi tarkastella rakennustarkastajan päätöksiä lupa-asioissa (antopäivä 6.8.2019) tästä

Tienpitoviranomaisen siirtämä ajoneuvo Mäntyharjun kunnan alueella

Voit tarkastella rakennustarkastajan myöntämiä lupia (antopäivä 5.8.2019) tästä

Julkipanokuulutus, YP § 29_2019 Dersa Oy Ravintola Puulaaki

Kymen jätelautakunnassa on vireillä jätelain 91 §:n nojalla kunnallisten jätehuoltomääräysten muuttamista koskeva asia. Jätehuoltomääräysten luonnos on nähtävillä Kymen jätelautakunnan interne...

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kallaveden rantaosayleiskaavan kokouksessaan 3.6.2019 § 34. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantalolla hallintosihteerin hu...

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt 19.11.2018 § 71 Nokiantien katusuunnitelman. Katusuunnitelmaehdotus pidetään MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 15.4.-30.4.2019 M...
Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu