Ajoneuvon siirtopäätös

Mäntyharjun kunnan tekninen johtaja on viranhaltijapäätöksellä 26.3.2020 § 18 päättänyt katualueelle jätetystä vaaraa aiheuttavasta henkilöauto Opel Vectra ZGT-215 siirrosta.

Ajoneuvon omistaja / haltija: Ei tavoitettu

Siirron syy: Ajoneuvo on hylätty.                   

Paikka, josta ajoneuvo on siirretty: Penttiläntie, 52700 Mäntyharju

Paikka, jonne ajoneuvo on siirretty: Koulutie 11, 52700 Mäntyharju

Ajoneuvo Opel Vectra ZGT-215 tulee noutaa varastosta 30 päivän kuluessa uhalla, että ellei ajoneuvoa ole noudettu 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Tämä päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tätä päätöstä koskeva kuulutus on asetettu kunnan ilmoitustaululle. Päätös ilmoitustaululle on asetettu 27.3.2020.

Kustannusten korvaaminen: Ajoneuvoa noudettaessa on siirtokustannukset korvattava. Siirtokustannuksista tehdään erillinen valituskelpoinen päätös.

Ajoneuvon siirron suorittanut viranomainen: Mäntyharjun kunta, tekninen johtaja Lasse Kurvinen, PL 76, 52701 Mäntyharju, puh. 0400 753 846

27.3.2020

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekniset palvelut