Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 15.7.-31.8.2019

Ympäristötarkastaja ympäristöpäällikön sijaisena / Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 23 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 

Ilmoituksen laatija: Destia Oy
Toiminta: Tien paalutustyöt
Aika: 15.7.-31.8.2019, maanantai-perjantai klo 6-20 ja lauantai-sunnuntai klo 7-18.
Paikka: Mäntyharjuntie 174, Mäntyharju

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 2.7.2019. Päätös on nähtävillä Mikkelin kirjaamossa (Maaherrankatu 9-11) 3.7.-1.8.2019 klo 9.00-15.00 sekä yleisessä tietoverkossa (www.mikkeli.fi).

Valitusoikeus on ymäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen:
Valitusaika päättyy 1.8.2019. 

Mikkelissä 1.7.2019
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut