Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös / lukio-opiskelijan maksuton koulukuljetus

Pvm ja nro  7.5.2018 dnro 02622/17/2299

Asia  Kunnallisvalitus, lukio-opiskelijan maksuton koulukuljetus

Päätös, johon on haettu muutosta    
Mäntyharjun sivistyslautakunnan päätös 26.9.2017 § 65. 

Sivistysjohtaja on päätöksellään 14.9.2017 (§ 90) hylännyt valittajan hakemuksen lukioikäisen lapsensa oikeudesta maksuttomaan oppilaskuljetukseen.

Sivistyslautakunta on valituksenalaisella päätöksellä hylännyt valittajan oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Sivistysjohtajan ja sivistyslautakunnan päätökset eivät ole valittajan esittämillä perusteilla kuntalain 135 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvastaisia. Tämän vuoksi valitus on hylättävä.    
        
Päätös pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon yhteispalvelupisteessä 9.5.-8.6.2018.

Mäntyharjussa 9.5.2018

MÄNTYHARJUN KUNNANHALLITUS