Kaavoituskatsaus 2018

KAAVOITUSKATSAUS 2018

Kunnanhallitus on päätöksellään 7.5.2018 § 69 hyväksynyt maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti laaditun kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mantyharju.fi/kaavoitus tai kunnan asiointipisteessä.

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta