Kallaveden rantaosayleiskaavaehdotus

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 11.10.2018 § 65 hyväksynyt 17.9.2018 päivätyn Kallaveden rantaosayleiskaavaehdotuksen.

Lautakunnan päätöksellä kaavaehdotusasiakirjat pidetään julkisesti nähtävänä MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti  5.12.2018.-1.2.2019 Mäntyharjun kunnan asiointipisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan verkkosivuilla, mantyharju.fi/kaavoitus > kaavoja vireillä ja Mäntyharjun karttapalvelussa.

Nähtävänäoloaika on pidempi kuin asetuksen määräämä 30 vrk, koska kunnantalo on suljettuna joulun ajan kaksi viikkoa 22.12.2018 – 6.1.2019.

Nähtävänäolon aikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus tulee toimittaa osoitteeseen: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@mantyharju.fi.

Kaavan laatija DI Jarmo Mäkelä, Karttaako Oy:stä on tavattavissa Mäntyharjun kunnan kirjastolla tiistaina 11.12.2018 klo 16 – 18.


5.12.2018

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta