Kunnanvaltuuston kokous 11.11.2019 klo 18.00

Mäntyharjun kunnanvaltuuston kokous on Valtion virastokeskuksen valtuustosalissa 11.11.2019 klo 18.00.
Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja yleisessä tietoverkossa.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnantalolla 14.11.2019 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Mäntyharjussa 5.11.2019

Markku Häkkänen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja