Kunnanvaltuuston kokous 11.12.2017

Mäntyharjun kunnanvaltuuston kokous on Valtion virastokeskuksen valtuustosalissa 11.12.2017 klo 18.00.
Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja yleisessä tietoverkossa.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnantalolla, hallintosihteerin huoneessa 14.12.2017 klo 9-15 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Mäntyharjussa 4.12.2017

Markku Häkkänen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja