Kunnanvaltuuston kokous 16.4.2018 klo 18.00

Mäntyharjun kunnanvaltuuston kokous on Valtion virastokeskuksen valtuustosalissa 16.4.2018 klo 18.00.
Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnantalolla, hallintosihteerin huoneessa 19.4.2018 klo 9-15 ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Mäntyharjussa 10.4.2018

Markku Häkkänen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja