Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutokset sekä Kurkilahden alueen asemakaava


Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 25.8.2020 § 49 Kurkilahden asemakaavan kaavaluonnosaineiston MRA 30 §:n sekä samassa kokouksessa § 50 Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutosten kaavaehdotusaineiston MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.
 
Asiakirjat pidetään nähtävillä 15.10.-15.11.2020 kunnan verkkosivuilla mantyharju.fi/kaavoitus -> Kaavoja vireillä. Asiakirjat ovat lisäksi vapaasti selailtavissa kunnan asiointipisteessä kunnantalon aukioloaikoina (os. Asematie 3). Asiakirjojen esittelyä voi pyytää erikseen ajanvarauksella paikkatietokäsittelijältä p. 0400 384 291.

Nähtävänäolon aikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta tai huomautus kaavaluonnoksesta. Muistutus tai huomautus tulee toimittaa osoitteeseen: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse kirjaamo@mantyharju.fi. 

Suunnittelija: Karttaako Oy Jarmo Mäkelä, p. 0400 220 082, jarmo.makela@karttaako.fi

13.10.2020
 
Mäntyharjun kunta
Tekninen lautakunta