Kurkilahden asemakaava

KURKILAHDEN ASEMAKAAVA

Tekninen lautakunta on päätöksellään 25.4.2018 § 23 käynnistänyt Kurkilahden asemakaavan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 7.6.-9.7.2018 välisenä aikana kunnan asiointipisteessä (os. Asematie 3) sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mantyharju.fi/kaavoitus -> kaavoja vireillä.

Asemakaava-alue on noin 21 hehtaarin suuruinen ja asemakaavan muutos koskee Asemantien ja kenkätehtaanniemen välistä aluetta. Suunnittelualueeseen kuuluu mm. kunnantalon kortteli, rautatieasema-alue, virastokeskus sekä kenkätehtaan alue ja kenkätehtaanniemi.

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta