Kuulutus maisematyölupahakemuksesta

Tilayhtymä Räisänen / maisematyölupahakemus siemenpuuhakkuiden suorittamiseksi tilan Vanha-Mäkelä RN:o 1:476 alueella Mäntyharjun kunnan Poitinniemen kylässä. Toimenpiteet kohdistuvat Selänniemen rantakaavan maa- ja metsätalousalueelle (M, M-1). 

Hakemus liitteineen on nähtävillä tästä 19.6. – 24.7.2019 välisen ajan. Tarkemmat tiedot hakemuksesta rakennustarkastajalta 17.7.-24.7.2019 erikseen sovitusti. Alueen maanomistajilla ja niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää oma mielipiteensä maisematyölupahakemuksesta kirjallisesti osoitteella Mäntyharjun kunta, Rakennusvalvonta, PL 76, 52701 Mäntyharju. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri, puh. 0400 155 000 tai pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharju 19.6.2019

MÄNTYHARJUN KUNTA
Rakennusvalvonta