Kuulutus / Maisematyölupahakemukset UPM-Kymmene Oyj

UPM Metsä / maisematyölupahakemus harvennushakkuun suorittamiseksi tilalle Pylkkö RN:o 10:17 Mäntyharjun kunnan Partsimaan kylässä (Ukonmäentien läheisyydessä). Hakkuu kohdistuu Nuolingin  rantakaava I:n M -alueelle.  Liite

UPM Metsä / maisematyölupahakemus kasvatushakkuun suorittamiseksi tilalle Sipilä RN:o 4:100 Mäntyharjun kunnan Partsimaan kylässä (Nuijantien läheisyydessä).  Hakkuu kohdistuu Nuolingin rantakaava I:n M-alueelle. Liite

Maisematyölupahakemukset on nähtävillä 5.-19.7.2018 kunnantalolla osoitteessa Asematie 3, 52700 Mäntyharju. Asiakirjoihin tutustumisesta pitää tänä aikana sopia erikseen puh. 044 7707 218. Nähtävillä oloaikana on alueen maanomistajilla ja niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, mahdollisuus esittää oma mielipiteensä maisematyölupahakemuksesta kirjallisesti osoitteella Mäntyharjun kunta, Rakennusvalvonta, PL 76, 52701 Mäntyharju. Lisätietoja asiasta antaa 10.7.2018 jälkeen rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri, puh. 0400 155 000 tai pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharju 5.7.2018

MÄNTYHARJUN KUNTA
Rakennusvalvonta