Kuulutus poikkeamislupahakemuksen vireille tulosta

KUULUTUS

  • Kiinteistölle 507-412-3-162 (Koskeloranta) on jätetty poikkeamislupahakemus Pankajärven ranta-asemakaavan mukaisen RA -rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeuden ylittämisestä.

Asiakirjat ovat nähtävillä 3.9.- 10.9.2020 välisen ajan.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Mäntyharjun kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla (kuulutukset) 3.-10.9.2020 välisen ajan.Asiakirjat ovat saatavissa nähtäväksi rakennusvalvonnasta nähtävillä oloaikana erikseen pyytämällä. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asianratkaisu saattaa vaikuttaa, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 10.9.2020 mennessä os. Mäntyharjun kunta/Rakennusvalvonta, PL 76, 52701 Mäntyharju taisähköpostilla kirjaamo@mantyharju.fi

Mäntyharju 3.9.2020
Rakennusvalvonta