Kymen jätelautakunta

KYMEN JÄTELAUTAKUNNAN 24.8.2017 kokouksessaan (§ 28) päättänyt, että lautakunta kokoontuu Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa, loppuvuoden 2017 osalta 19.10.2017 ja 14.12.2017.

Esityslista liitteineen on luettavissa Kymen Jätelautakunnan internet-sivuilla viisi päivää ennen kokousta osoitteessa: http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/kokoukset/

Pöytäkirja on nähtävillä Kymen Jätelautakunnan internet-sivuilla kokouksen jälkeen osoitteessa: http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/kokoukset/