Maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen koeotolle Mäntyharjussa kiinteistöllä Lainojanpalsta

KUULUTUS
Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa kalliokiviaineksen koeotolle Mäntyharjussa kiinteistölle Lainojanpalsta 507-409-3-34. 

Kyseessä on kertaluonteinen noin 500 m3 kalliokiven ottaminen. Ottoalueen pinta-ala on noin 300 m2. Työ, joka käsittää kiven porauksen ja irrotuksen, on tarkoitus tehdä syksyllä 2020. Irrotettua kiveä ei murskata alueella.

Asiakirjat ovat nähtävillä erikseen sopien puh. 044 7944 702 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalon 4. kerroksessa, os. Maaherrankatu 9 – 11, Mikkeli 26.6. – 27.7.2020 välisenä aikana. 

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 27.7.2020 osoitteella Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta. 

Lisätietoja hakemuksesta saa ympäristötarkastajalta, puh. 044 7944 702.


Mikkelissä 24.6.2020


MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA