Maisematyölupahakemus / Mäntyharjun kunta

KUULUTUS

Mäntyharjun kunta on jättänyt maisematyölupahakemuksen Kyttälän kylässä tilojen Sopumaa 507-413-95-23, Rantala 507-413-21-240 ja Kaislamaa 507-413-43-19 alueille. Maa-alueilla poistetaan huonokuntoisia puita sekä jonkin verran tervettä puustoa rakennuksille aiheutuvien haittojen ja riskien vuoksi. Kartta alueesta, jota hakemus koskee.

Maisematyölupahakemukset on nähtävillä 9. – 23.8.2018 Rakennusvalvonnassa osoitteessa Asematie 3, 52700 Mäntyharju (avoinna ma-pe klo. 9-15). Nähtävillä oloaikana on alueen maanomistajilla ja niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, mahdollisuus esittää oma mielipiteensä maisematyölupahakemuksesta kirjallisesti osoitteella Mäntyharjun kunta, Rakennusvalvonta, PL 76, 52701 Mäntyharju. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri, puh. 0400 155 000 tai pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharju 9.8.2018

MÄNTYHARJUN KUNTA
Rakennusvalvonta