Maisematyölupahakemus / UPM-Kymmene Oyj Metsä

UPM-Kymmene Oyj Metsä / maisematyölupahakemus harvennushakkuun (57,6 ha) ja uudistushakkuun (0,8 ha) suorittamiseksi tilalle Hurtta RN:o 17:26 Mäntyharjun kunnan Halmeniemen kylässä. Hakkuu kohdistuu Kuhasen Pitkälahden rantakaavan metsätalous -alueelle (MM). 

Maisematyölupahakemus on nähtävillä 5.-19.12.2018 rakennusvalvonnassa osoitteessa Asematie 3, 52700 Mäntyharju. Hakkuukartta on nähtävillä kuulutuksen liitteenä  www.mantyharju.fi / kuulutukset. Nähtävillä oloaikana on alueen maanomistajilla ja niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, mahdollisuus esittää oma mielipiteensä maisematyölupahakemuksesta kirjallisesti osoitteella Mäntyharjun kunta, Rakennusvalvonta, PL 76, 52701 Mäntyharju. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri, puh. 0400 155 000 tai pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharju 5.12.2018

MÄNTYHARJUN KUNTA
Rakennusvalvonta

Hakkuualuekartta