Nokiantien katusuunnitelmaehdotus


Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt 19.11.2018 § 71 Nokiantien katusuunnitelman.

Katusuunnitelmaehdotus pidetään MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 15.4.-30.4.2019 Mäntyharjun kunnan asiointipisteessä sekä kunnan verkkosivuilla.

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Kirjallinen muistutus on osoitettava Mäntyharjun kunnan tekniselle lautakunnalle ja toimitettava tekniselle osastolle ennen nähtävänäoloajan päättymistä, os. PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse: kirjaamo@mantyharju.fi.

Mäntyharju 3.4.2019

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta
 

Katusuunnitelmaselostus
Asemapiirros
Pituusleikkaus
Paalukohtaiset poikkileikkaukset plv 20-240
Paalukohtaiset poikkileikkaukset plv 260-480
Paalukohtaiset poikkileikkaukset plv 500-680
Mittaussuunnitelma