Seurojentalojen ylläpito määräraha haettavana 22.9.2017 klo 15.00 mennessä

Seurojentalojen ylläpito määräraha on haettavana 22.9.2017 klo 15.00 mennessä.
Avustusten jaossa tullaan huomioimaan seuraavat seikat:
1. Seurojentalojen on oltava rekisteröidyn yhdistyksen/yhdistysten omistuksessa ja sijaittava Mäntyharjun kunnan alueella.
2. Avustuspäätöstä tehtäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen tilanne.
3. Hakijan saama avustus on suuruudeltaan maksimissaan kiinteistöstä maksettavan kiinteistöveron suuruinen. 

Hakemukseen tulee liittää seuraavat selvitykset (kopiot):
– todistus yhdistyksen rekisteröinnistä ja kotipaikasta
– vuoden 2016 vahvistettu tilinpäätös
– talousarvio 2017
– lasku vuoden 2017 kiinteistöverosta

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Mäntyharjun kunnanhallitukselle, PL 76, 52701 Mäntyharju.

Mäntyharjussa 5.9.2017
KUNNANHALLITUS